Pravidla a podmínky inzertního serveru Buklja.czNa inzertním serveru Buklja.cz je zakázána inzerce:

* hubnutí;
* multilevel (MLM) a provizních systémů;
* emailingu a jiných bezpracných výdělků;
* prací, jejichž podmínkou je poplatek předem;
* kopírování disket, CD, DVD;
* duplicitního stále stejného zboží;
* padělků, kopií, napodobenin;
* dokladů a technických průkazů;
* pohonných hmot;
* erotických služeb a zboží;
* půjček, úvěrů a hypoték;
* léků a potravinových doplňků;
* cigaret.

Obecní pravidla a podmínky:

Svým přístupem na Buklja.cz souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte inzertní server Buklja.cz, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním inzertního serveru Buklja.cz“ s nimi souhlasíte.

Zavazujete se nevkládat inzeráty a příspěvky s pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony v ČR a v EU, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z serveru a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech inzerátů a příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že Buklja.cz má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv inzerát, téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože Buklja.cz neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá Buklja.cz zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Server Buklja.cz je internetový server ("Provozovatel"), dostupný na internetové adrese (URL) http://www.buklja.cz využívající celosvětové počítačové sítě internet, který slouží především k nabídce a prodeji zboží a/nebo služeb za uvedených podmínek ("Server").

Server poskytuje tyto služby:
Inzerce (nabídka, poptávka) ("Služba" nebo "Služby") Registrace a využívání služeb Serveru je bezplatné, dokud Provozovatel neoznámí v těchto Podmínkách nebo jiným vhodným způsobem zavedení jakéhokoli poplatku.

Přístup k Serveru
Přístup k Serveru mají jak registrovaní uživatelé jakýchkoli stránek buklja.cz, tak i neregistrovaní. Pouze však registrovaní a autorizovaní uživatelé se mohou aktivně účastnit a využívat Služeb Serveru.

Zboží
Zbožím se rozumí jakékoli zboží a/nebo služba či jinak penězi ocenitelná věc hmotné i nehmotné povahy, kterou prodávající nabídne k prodeji a/nebo kterou případný zájemce o koupi poptává prostřednictvím Serveru, kromě předmětů, jejichž umístění na stránky Serveru je v rozporu s platnými zákony České republiky, a/nebo s těmito Podmínkami, a/nebo dobrými mravy či veřejným pořádkem. Prodávající zejména nesmí v rámci Služeb nabízet a/nebo poptávat Zboží propagující násilí a rasovou či třídní nesnášenlivost, předměty pornografického charakteru, Zboží nelegálního původu nebo které je jinak v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
Pokud je k prodeji a/nebo koupi Zboží nutné schválení, koncesi nebo jiné povolení, je prodávající oprávněn využít Službu pro prodej Zboží v rámci Služby Inzerce - prodej a kupující oprávněn využít Službu pro koupi Zboží pouze pokud mu bylo takové schválení, koncese a/nebo jiné povolení uděleno.

Oprávnění Provozovatele
Provozovatel Serveru je oprávněn inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují podmínky pro Zboží stanovené těmito Podmínkami, bez náhrady odstranit.

Služba Inzerce
Tato služba je nabízena ve dvou úrovních a to Prodej (nabídka) a Koupě (poptávka) a zahrnuje jednorázovou nabídku na prodej či koupi určitého Zboží.
Prodej (nabídka) Každý, Uživatelem vložený inzerát bude mít omezenou platnost, kterou stanoví sám zadavatel - Uživatel. Platnost inzerátu je minimálně 1 den a nejvýše 90 dní. Jakmile jiný Uživatel - zájemce klikne na tlačítko "odpovědět", Provozovatel zašle prodávajícímu kontaktní informace na takového zájemce a další následná komunikace pak bude probíhat mezi Uživateli - zadavatelem a zájemcem. Provozovatel Služby pouze zprostředkuje kontakt, neručí a ani není odpovědný za splnění závazku jak ze strany zadavatele, tak ani ze strany zájemce.
Koupě (poptávka) Uživatel zadá na Server poptávku po konkrétním Zboží. Jakmile jiný Uživatel kliknutím na "pošli email" projeví zájem poptávané Zboží nabídnout, Provozovatel odešle poptávajícímu Uživateli email se zprávou od nabízejícího včetně kontaktu na něho. Platnost inzerátu je minimálně 1 den a nejvýše 90 dní.
Provozovatel Služby pouze zprostředkuje kontakt, neručí a ani není odpovědný za splnění závazku jak ze strany poptávajícího tak ani ze strany nabízejícího.

Kupující
Kupujícím se rozumí fyzická a/nebo právnická osoba, která se řádně autorizovala pro využití dané Služby na Serveru za účelem podávání cenových nabídek na koupi Zboží.

Prodávající
Prodávajícím se rozumí fyzická osoba - nepodnikatel a/nebo právnická osoba - nepodnikatel, která se řádně pro danou službu autorizovala na Serveru za účelem nabídky Zboží k prodeji prostřednictvím dané Služby Serveru. Prodávající je povinen kontaktovat kupujícího a prodat daný předmět za cenu v souladu s daným inzerátem.

Záruky
Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu prodávaného Zboží, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určen. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží je plně na prodávajícím a kupujícím. Případné reklamace zakoupeného Zboží prostřednictvím Serveru nelze uplatňovat u Provozovatele, ale výhradně u prodávajícího.

Výhrada Provozovatele
Provozovatel si vyhrazuje právo před uveřejněním jakýchkoli Inzerátů na Serveru kontroly obsahu a to z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu. Nicméně takovouto úpravou nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost inzerovaných údajů a ani neručí za to, zda prodejce je oprávněn Zboží prodat nebo nabídnout a ani za to, že poptávající je oprávněn Zboží koupit.
Provozovatel si vyhrazuje právo Inzerci kdykoli přerušit či ukončit, vyřadit Zboží či Uživatele ze systému, odepřít Uživateli přístup na stránky Serveru a to zejména z důvodu porušení některého ustanovení těchto Podmínek.
Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení Služeb v důsledku technických problémů. Provozovatel zejména nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou Uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.

Ochrana osobních údajů:

Toto prohlášení podrobně vysvětluje jak Buklja.cz používá jakékoliv informace shromážděné během každé vaší návštěvy.

Vaše osobní údaje jsou shromážděny dvěma způsoby. Prvním při vstupu na Buklja.cz, kdy systém vytvoří několik cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou stáhnuty a uloženy v dočasných souborech vašeho internetového prohlížeče. První dvě cookies obsahují jen uživatelské-id a anonymní identifikátor session, které je vám automaticky přiděleno softwarem. Třetí cookie se vytvoří, jakmile začnete procházet mezi tématy na Buklja.cz, a je používána k ukládání informace, které téma jste již přečetli, což vede k snažšímu a pohodlnějšímu pohybu po serveru.

Můžeme také vytvořit další cookies, které nepatří k software během procházení Buklja.cz, ale tyto cookies jsou mimo rozsah tohoto dokumentu, který se zaobírá jen soubory, které vytvořilo software. Druhá možnost jak můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, je vaše odeslání těchto údajů nám. Toto může zahrnovat: odeslání příspěvků jako anonymní uživatel, registrace na Buklja.cz a odeslání příspěvků a inzerátů po vaší registrace, když jste přihlášeni.

Váš účet bude přinejmenším obsahovat uživatelské jméno, osobní heslo, používané při přihlašování do vašeho účtu, osobní, platnou e-mailovou adresu a skryté položky (adresa, telefon, příjmení). Vaše osobní údaje pro váš účet na Buklja.cz jsou chráněny zákony o ochraně osobních údajů a dat, které jsou platné v ČR. Jakékoliv jiné informace požadované od Buklja.cz kromě vašeho uživatelského jména, vašeho hesla a vašeho e-mailu při registraci, můžeme zvolit jako povinné nebo dobrovolné. Ve všech případech dostanete možnost rozhodnout, zda-li tyto informace budou veřejně zobrazitelné. Dále ve vašem účtu máte možnost zakázat nebo povolit zasílání automaticky vytvářených e-mailů softwarem na váš e-mail.

Vaše heslo je zašifrováno (jednosměrný hash) pro zajištění jeho bezpečnosti. Přesto není doporučeno používat stejné heslo na dalších stránkách. Vaše heslo je prostředek k přístupu k vašemu účtu na Buklja.cz, takže jej pečlivě uchovejte a v žádném případě nebude nikdo spojený s Buklja.cz nebo jiné, třetí strany, požadovat od vás vaše heslo. V případě, že byste zapomněli vaše heslo k vašemu účtu, můžete použít funkci „Zapomněl jsem své heslo“ poskytovanou softwarem. Tento proces po vás bude žádat zadaní vašeho uživatelského jména a vašeho e-mailu, poté software vygeneruje heslo nové a zašle vám ho, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu.

Kontaktujte nás: Kontaktní formulář :

E-mail:Ikonka na Vaše stránky · Kniha návštěv · Doporučit web · Přidat k oblíbeným  · Hry

Přihlásit se:
Jméno:
 
Heslo:
 
přihlásit se trvale

Zaregistrujte se :
Zapomněl(a) jsem hesloVyhledávání inzerátů:

Přidat k oblíbeným:
CTRL+D

Doporučit web:

Kniha návštěv:


Domácí zvířata
 Ztráty zvířat
 Nálezy zvířat
 Darování zvířat
 Dospělí psi
 Štěňata
 Krytí psů
 Dospělé Kočky
 Koťata
 Krytí koček
 Akvarijní ryby
 Ptactvo
 Drobná zvířata
 Ostatní zvířata
 Chovatelské potřeby
 Služby
 Různé

Kategorie pro děti
 Autosedačky, kočárky
 Hračky
 Kojenecké potřeby
 Školní potřeby
 Body, dupačky
 Bundy, kabáty, kombinézy
 Čepice, rukavice, šály
 Kalhoty, kraťasy, tepláky
 Obleky, komplety, soupravy
 Mikiny, svetry, vesty
 Ponožky, punčocháče
 Pyžama, župánky
 Spodní prádlo, plavky
 Sukýnky, šatičky
 Trička, tílka, košile
 Obuv, botičky, bačkůrky
 Doplňky
 Různé

Kategorie pro dospělé
 Blůzky, topy
 Bundy, kabáty
 Čepice, rukavice, šály
 Kalhoty, kraťasy
 Obleky, komplety, soupravy
 Mikiny, svetry, vesty
 Ponožky, punčocháče
 Pyžama, župánky
 Spodní prádlo, plavky
 Sukně, šaty
 Trička, košile
 Obuv, boty
 Doplňky
 Těhotenské oblečení
 Různé

Nemovitosti
 Prodej bytů 1-kk
 Prodej bytů 2-kk
 Prodej bytů 3-kk
 Prodej bytů větších
 Prodej RD
 Prodej komerčních prostorů
 Prodej pozemků
 Prodej ostatní
 Pronájem bytů do 10 tis
 Pronájem bytů do 20 tis
 Pronájem bytů přes 20 tis
 Pronájem RD
 Pronájem komerční
 Pronájem ostatní
 Služby
 Ostatní

Domácí spotřebiče
 Počítače
 Notebooky
 Software, programy
 Hardware, komponenty
 Audio
 Video
 Fotoaparáty
 Drobné spotřebiče
 Velké spotřebiče
 Mobily
 Doplňky
 Ostaní

Auto, modo, autodíly
 Osobní auta
 Nákladní do 3,5t
 Nákladní nad 3,5t
 Motorky, mopedy
 Stavební stroje
 Návěsy a přívěsy
 Ostatní technika
 Náhradní díly
 Doplňky
 Servisy a služby
 Ostatní

Práce, brigády
 Administrativa
 Bezpečnost
 IT
 Obchod
 Průmysl, výroba
 Služby
 Stavebnictví
 Strojírenství
 Technika
 Věda, výzkum, vzdělávání
 Zdravotnictví
 Zemědělství
 Brigády, domácí práce
 Práce v zahraničí
 Ostatní

Služby
 Cestování
 Doučování
 Hlídání dětí
 IT, Webdesign
 Kurzy
 Překladatelství
 Řemesla, stavební práce
 Stěhování
 Ubytování
 Učetnictví
 Úklid
 Ostatní

Ostatní kategorie
 Domácí potřeby
 Sportovní potřeby
 Hudební nástroje
 Knihy, časopisy
 Kosmetika, parfémy
 Zdravotnické potřeby
 Dárkové zboží
 Nábytek
 Nástroje a nářadí
 Zahrada a dům
 Koníčky a sběratelství
 Různé

 celysvet.cz  ·  Psi  ·  Kočky  ·  Hry online  ·  Fotosoutěž  ·  Puzzle  ·  Tapety na plochu  ·  Mapy  ·  IP adresa  ·  IQ test
  Domů  ·  Inzeráty  ·  Inzerenti  ·  Vyhledávat inzerát  ·  Podmínky a pravidla  ·  Fórum  ·  Kontaktujte nás  ·  Blacklist  ·  Nápověda  ·  Ztráty zvířat